Linken

Print deze pagina Print deze pagina

Op het internet vind je heel wat handige websites terug die over ADHD of aanverwante leer-ontwikkelingsstoornissen terug. Een overzicht:

Link: InclusieAmbassade
Samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die werken volgens de sociaal-culturele methodiek en die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

Link: Familieplatform
Ook wie zorgt voor mensen met psychische problemen verdient aandacht. Familieplatform Geestelijke Gezondheid behartigt hun belangen. We zijn een kennis- en uitwisselingsplatform en samen met familieorganisaties geloven we in de zorgende kracht van de naaste omgeving. Hulpverlener, cliënt én naastbetrokkenen, samen pakken we de zorg aan. Centrum ZitStil is één van de vijf partners van Familieplatform.